• biuro@wodawogrodzie.pl
 • +48 501 26 99 69

Pomiar parametrów źródła wody

 • Pomiar parametrów źródła wody

  Pomiar parametrów źródła wody

  Zanim przystąpimy do projektowania systemu nawadniania niezbędne jest poprawne zmierzenie parametrów jego źródła wody. Wartości uzyskane przy pomiarach pozwolą odpowiednio zaprojektować system dzięki czemu unikniemy nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z braku wartości rzeczywistych parametrów źródła.

  Chcąc aby nasz system działał prawidłowo, na etapie projektowania musimy określić :

  • Ciśnienie statyczne źródła mierzone np. przy pomocy manometru

   

  • Wydajność źródła mierzoną np. przy pomocy przepływomierza lub wiadra o znanej pojemności (pomiar mniej dokładny)

   

  • Ciśnienie dynamiczne źródła mierzone np. przyrządu pomiarowego TORO

   

  Prawidłowo zmierzone parametry źródła wody pozwolą nie tylko na właściwe zaprojektowanie systemu ale również na ekonomiczne rozłożenie kosztów poprzez odpowiedni dobór ilości oraz rodzajów elementów montażowych. Określenie wartości parametrów źródła wody można zlecić stosownym firmom /osobom posiadającym odpowiednie do tego typu zadań narzędzia, lub zrobić to samodzielnie np. wypożyczając narzędzie/a pomiarowe w przypadku ich braku.

  1

  Przyrząd do pomiaru ciśnienia i przepływu Toro

  Pozwalający na zmierzenie w łatwy sposób ciśnienia do 10,6 atm oraz wydajności (przepływu) do 50 l/min.

  Naszą pracę rozpoczynamy od zmierzenia ciśnienia statycznego, Pomiar ten wykonujemy przy zamkniętym przepływie. Następnie mierzymy wydajność przy danym ciśnieniu dynamicznym (ciśnienie optymalne 2,3 atm) . Powinno wykonać się co najmniej trzy pomiary przy różnym poziomie odkręcenia zaworu.

   


  2

  Pomiar za pomocą manometru

  Chcąc zmierzyć ciśnienie wody za pomocą manometru należy nakręcić go na kran a następnie otworzyć kran na pełen przepust. Wartość jaką uzyskamy jest równa ciśnieniu statycznemu.  Aby uzyskać wartość ciśnienia dynamicznego należy przyjąć (w uproszczeniu) że ciśnienie dynamiczne jest równe w przybliżeniu ciśnieniu statycznemu pomnożonemu przez 0,75.


  3

  Wodomierz

  W przypadku gdy ujęcie wody wyposażone jest w wodomierz należy pozamykać wszystkie ujęcia wody i odczytać wartość z wodomierza. Następnie mierzymy czas przepływu przy całkowicie otwartym źródle wody , do którego podłączona ma być instalacja nawadniająca. Po upływie określonego czasu zamykamy zawór i odczytujemy ponownie wartość z wodomierza.

  Po obliczeniu różnicy wskazań wodomierza otrzymujemy objętość przepływającej wody. Dzieląc objętość przez zmierzony czas jej przepływu otrzymamy wartość jednostkowego wydatku dla danego źródła wody. Otrzymany wynik wyrażony będzie w [m³/jednostka czasu]

  4

  Wiadro o określonej pojemności

   

  Do wiadra (pojemnika itp.) o znanej nam pojemności nalewamy wodę przy całkowicie otwartym kranie źródła dla naszego przyszłego systemu nawadniania.  Następnie dzielimy pojemność naczynia przez czas potrzebny do jego napełnienia. Wynik podajemy w l/min lub m3/godz.

   

   

   

  Np. w ciągu 20 sekund napełniliśmy wiadro o pojemności 10 l = 30 l/min

   

  Uwaga:

  • podczas pomiaru upewnij się że pozostałe ujęcia wody są zamknięte!
  • wykonaj pomiary kilka razy o różnych porach dnia
  • wykonaj pomiary przy źródle w całości otwartym oraz lekko przymkniętym
  • pomiary parametrów źródła wody najlepiej wykonywać latem

  Leave a comment

  Required fields are marked *